Estudos Biblicos

redding

The Amazing Grace

00 00 0000

De rijkdom van de genade zijn toegekend aan de leden van Christus 'lichaam volgens het doel dat God Zich in Hem had om alle dingen samenkomen in Christus (Ef 1:10; Efeziërs 3:11). Door de oprichting van Christus als het hoofd van het lichaam, dat is de gemeente, alle dingen convergeren naar Christus, omdat de kinderen van God zoals Hij, Christus is prominent: het hoofd.  ...


eeuwige Doel

De schepping van de mens en de menswording van Christus

00 00 0000

Wat beeld en de gelijkenis die werden toegekend aan Adam? Het beeld en de gelijkenis van de onsterfelijke God, die in een ontoegankelijk licht dat Paulus genoemd Timothy woont?    ...

verkiezing en predestinatie

Uitverkoren Geslacht

28 Mai 2012

Het evangelie is schoon water, dat de man van de smerigheid van de generatie na het vlees, bloed en de wil van de mens wast (Johannes 1:12; Spreuken 30:12). Door het evangelie gebeurt regeneratie, of de nieuwe geboorte, die de mens van de eerste generatie vuiligheid ontruimt. Alleen door deze vernie...


Bijbel lessen

controversiële

vídeos

Create Accountwat zoek je?