Estudos Biblicos

shpëtim

Ora Shpëtimi

00 00 0000

Në përjetësi nuk ka shpëtim, nëse ka, engjëjt e rënë do të jetë i shpëtuar. Në përjetësi Perëndia nuk e kursejnë as të shpëtuar, për shpëtimin e Perëndisë është zbuluar për herë ajo është quajtur sot. Keni humbur vdesin vijim të gjykimit të...


Qëllimi i përjetshëm

Krijimi i njeriut dhe mishërimi i Krishtit

00 00 0000

Çfarë imazhi dhe ngjashmëria që u dha Adamit? Imazhi dhe shëmbëllimi i Perëndisë së pakalbshëm që banon në dritë të paafrueshm...

Zgjedhjet dhe paracaktimi

Fis i zgjedhur

28 Mai 2012

Ungjilli është ujë i pastër që lan njeriun e pisllëku i brezit sipas mishit, gjakut dhe vullnetin e njeriut (Gjoni 01:12; Fjalët e Urta 30:12). Me anë të ungjillit ndodh rigjenerimin, ose lindjen e re, e cila i hap njeriun nga ndyrësi parë brezi...


i diskutueshëm

vídeos

Create Accountçfarë jeni duke kërkuar për ?