Estudos Biblicos

shpëtim

A jeni i shpëtuar me të vërtetë?

03 Dez 2012

Fetë kërkojnë për të treguar se ai njeri është mëkatar përmes çështjeve morale dhe juridike, por Bibla tregon se të gjithë u bënë mëkatarë për shkak të një vepre të vetme "Dhe kur të ketë ardhur, ai do ta bindë botën për mëkat, për drejtë...


Qëllimi i përjetshëm

Krijimi i njeriut dhe mishërimi i Krishtit

00 00 0000

Çfarë imazhi dhe ngjashmëria që u dha Adamit? Imazhi dhe shëmbëllimi i Perëndisë së pakalbshëm që banon në dritë të paafrueshm...

Zgjedhjet dhe paracaktimi

Fis i zgjedhur

28 Mai 2012

Ungjilli është ujë i pastër që lan njeriun e pisllëku i brezit sipas mishit, gjakut dhe vullnetin e njeriut (Gjoni 01:12; Fjalët e Urta 30:12). Me anë të ungjillit ndodh rigjenerimin, ose lindjen e re, e cila i hap njeriun nga ndyrësi parë brezi...


i diskutueshëm

vídeos

Create Accountçfarë jeni duke kërkuar për ?