Estudos Biblicos

Insindiso

Wena ngempela usindiswe?

03 Dez 2012

Izinkolo bafuna ukubonisa ukuthi umuntu uyisoni ngokusebenzisa izindaba zokuziphatha zomthetho, kodwa ibhayibheli libonisa ukuthi bonke baba izoni ngenxa icala single "Futhi lapho efika, yena uyokwenza ngecala izwe yesono, futhi ukulunga, nokwahlulelwa" (Johane 16: 8).   Amakristu amaningi abazi uma ususindisiwe, yokungazethembi livela izikhundla ezithile nezimfund...


impikiswano

vídeos

Create Accountufunani ?