Estudos Biblicos

Insindiso

The grace amazing

00 00 0000

The yomusa kuthiwa amalungu omzimba kaKristu ngokuvumelana nenjongo ukuthi uNkulunkulu ayehlosile Himself bukhomba zonke izinto kuKristu (Efe 1:10; Efe 3:11). Ngokuhlela uKristu njengenhloko umzimba, okuyinto ibandla, zonke izinto bukhomba kuKristu ngenxa abantwana bakaNkulunkulu like Him, uKristu esivelele: the head.   "Ngokuba ngomusa kaNkulunkulu ongatheli insindiso ...


impikiswano

vídeos

Create Accountufunani ?